Fungicydy

Choroby grzybowe zbóż są jednym z największych zagrożeń dla upraw zbóż, ponieważ z niewielkiego ogniska są w stanie rozprzestrzenić się na duży areał. Powoduje to ogromne straty. Również  dla upraw warzywniczych oraz sadowniczych choroby wywoływane przez infekcję grzybami stanowią niebezpieczeństwo – szkodliwe patogeny dostają się do owoców i warzyw miedzy innymi poprzez uszkodzoną skórkę. Takie zjawisko powoduje, że plony są niezdatne do spożycia. Na szczególne zagrożenie chorobami grzybowymi roślin  należy zwrócić uwagę wiosną. Wtedy panujące warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi grzybni. W tym okresie zaleca się stosowanie fungicydów.

Jest to grupa środków chemicznych, służących do przeciwdziałania chorobom grzybowym w uprawach rolniczych, zależnie od rejestracji. Każdy fungicyd, podobnie jak pozostałe środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z rejestracją. Przykładowo, fungicydy kontaktowe powinny być stosowane zapobiegawczo – jeszcze przed wystąpieniem chorób grzybowych roślin, natomiast silne środki grzybobójcze do roślin, czyli tak zwane fungicydy interwencyjne – wtedy, gdy choroba już występuje na uprawie. Stosowanie ich w odwrotny sposób lub, co bardzo częste, stosowanie tylko środków silniejszych, kiedy pojawia się infekcja, może wpłynąć na osłabienie upraw, jak również występowania infekcji wtórnych.

Oferta fungicydów firmy Nufarm Polska

Cuproxat 345 SC

Mystic 250 EC

Mystic opakowanie 5l

Nando 500 SC

Nando opakowanie 5l

Prolectus 50 WG

Fungicyd Prolectus 50 WG

Sokół 460 EC

Fungicyd Sokół 460 EC

Tazer 250 SC

Tazer opakowanie 10l

Oferta środków grzybobójczych do roślin to paleta preparatów do stosowania w uprawach zbóż jarych i  ozimych, a także  uprawach sadowniczych oraz warzywniczych. Środki Nufarm skutecznie zwalczają najważniejsze choroby grzybowe roślin. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wybór fungicydów opartych o najwyższej jakości substancje aktywne, takie jak:

  • trójzasadowy siarczan miedziowy, stosowany jako jeden z głównych środków grzybobójczych roślin, znajdujący również zastosowanie jako środek zapobiegawczy. Wieloletnie badania dotyczące jego wykorzystania potwierdziły bezpieczeństwo stosowania go w uprawach;
  • tebukonazol, jest skutecznym środkiem stosowanym na choroby grzybowe roślin. Jest substancją bezpieczną dla ludzi, zaleca się jednak jej rozważne stosowanie w celu zachowania bezpieczeństwa uprawy,
  • fluazynam, szeroko stosowany środek z grupy fungicydów kontaktowych, najczęściej w postaci zawiesiny do przygotowania roztworu wodnego, o udowodnionej skuteczności ochrony upraw przed chorobami grzybowymi,
  • fenpyrazamina, środek wykorzystywany w przypadku infekcji, atakujących owoce, kwiaty, pędy i liście. Podobnie jak pozostałe substancje, znalazła się ona na liście pestycydów zatwierdzonych przez Unię Europejską z uwagi na bezpieczeństwo stosowania w odniesieniu do upraw żywności.

Opisane substancje są związkami o uznanej skuteczności w działaniu przeciw chorobom grzybowym zbóż i innych typów upraw. W rolnictwie stosowane są również inne substancje, o których dokładniejsze informacje dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo na stronach produktowych.

Należy pamiętać, że bezpieczne i efektywne stosowanie każdego fungicydu, zwłaszcza interwencyjnego, wymaga uważnego zapoznania się z etykietą produktu. Konieczne jest dokładne jej przeczytanie w celu określenia sposobu aplikacji środka, dobrania właściwej dawki i częstotliwości stosowania oraz innych charakterystyk produktu. Tylko w ten sposób osiąga on największą skuteczność.