Adiuwant Velocity

Velocity to najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność. Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej na roślinach, przyspiesza wchłanianie substancji aktywnych oraz ich rozprowadzenie na powierzchni roślin, co zwiększa skuteczność działania środków ochrony roślin. Przeznaczony szczególnie do stosowania z fungicydami.

Skład

759,9 g/l oleju (estry metylowe oleju rzepakowego)
104,6 g/l trisiloksan (kopolimer organosilikonowy)

exclam

Zakres stosowania, terminy i dawki

Zalecana dawka: 0,25-0,5 % w cieczy roboczej (0,25-0,5 litra Velocity na 100 l cieczy roboczej).

Uprawa Środek ochrony roślin

Maksymalne stężenie

Wszystkie uprawy Wszystkie dopuszczone środki ochrony roślin

0,5 %

Wszystkie uprawy Wszystkie dopuszczone środki ochrony roślin, także stosowane w obniżonych dawkach

0,5%

Ścierniska, nieużytki, uprawy nierolnicze Wszystkie dopuszczone środki ochrony roślin

0,5%

Maksymalna ilość zabiegów: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin.

Najpóźniejsza data zabiegu: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania poniżej.
Inne specyficzne wymagania: Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Wskazówki stosowania: do użycia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin w rolnictwie/ogrodnictwie.
Przed użyciem przeczytaj etykietę-instrukcję stosowanego łącznie środka ochrony roślin.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

Pozostałe informacje

PRZECHOWYWANIE

  • Chronić przed mrozem.
  • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
  • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.

Dostępne opakowania

1 l

Okres ważności

3 lata

Pliki do pobrania