Adiuwant Grounded

Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych. Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

Skład

732 g/l rafinowanego oleju parafinowego w mieszaninie z etoksylowanym alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi

exclam

Zakres stosowania, terminy i dawki

Zalecana dawka: 0,2-0,4 l/ha.
Maksymalne stężenie: 1,0% (1 litr środka Grounded w 100 l cieczy użytkowej)
Maksymalna ilość zabiegów: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin.

Najpóźniejsza data zabiegu: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania poniżej.
Inne specyficzne wymagania: Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Wskazówki stosowania: do użycia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin w rolnictwie/ogrodnictwie. Przed użyciem przeczytaj etykietę-instrukcję stosowanego łącznie środka ochrony roślin.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy.

Pozostałe informacje

PRZECHOWYWANIE

  • Chronić przed mrozem.
  • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
  • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.

Dostępne opakowania

1 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania