Dodano:

Ochrona fungicydowa upraw

Tazer 250 SC jest wysokiej jakości preparatem grzybobójczym działającym wgłębnie i systemicznie. Przeznaczony jest do stosowania zarówno w roślinach rolniczych, jak i warzywnych. Preparat oparty jest na Azosksytrobinie – substancji aktywnej należącej do grupy strobiluryn. Ich działanie polega na zakłócaniu procesów energetycznych poprzez zaburzenie transportu elektronów na poziomie mitochondrialnym.

Ogromną zaletą Azoksytrobiny jest jej zdolność działania translaminarnego. Wynik to bardzo szybkie rozprzestrzenianie się tej substancji na powierzchni liści oraz dodatkowo jej silne wiązanie się z ich warstwą woskową. Dzięki takim właściwościom substancja dociera nawet tam, gdzie nie była naniesiona. Opisany sposób działania sprawia, że produkt jest również trudno zmywalny przez deszcz oraz doskonale działa stosowany na wilgotne lub wręcz mokre liście.

Szerokie spektrum działania

Azoksystrobina zawarta w preparacie Tazer 250 SC charakteryzuje się najszerszym spektrum zwalczanych chorób grzybowych w grupie strobiluryn oraz najdłuższym efektem działania (nawet do 8 tygodni).

Wiele zastosowań

Do niewątpliwych zalet preparatu Tazer 250 SC oprócz właściwości substancji aktywnej należy również duża możliwość zastosowania wynikająca z etykiety rejestracyjnej. Ujęto w niej zarówno gatunki rolnicze (pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak) jak i gatunki warzywne (ziemniak, szparag, fasola, kalafior, brokuł, pomidor).

Ochrona fungicydowa zbóż: pszenica ozima i jęczmień

W przypadku pszenicy ozimej oraz jęczmienia ozimego i jarego preparat w dawce 1,0 L/ha można stosować już od początku fazy strzelania w źdźbło, aż do końca fazy kwitnienia (pszenica) lub do końca fazy kłoszenia (jęczmień).

Spektrum zwalczanych w zbożach chorób grzybowych jest bardzo szerokie i obejmuje oprócz mączniaka prawdziwego, wszelkiego rodzaju plamistości (brunatną, siatkową), septoriozy liści i plew czy choroby wywołane przez grzyby z rodzaju fuzarium ale również rdze (brunatną i karłową), na które wykazuje jedną z najlepszych skuteczności.

Praktyczne zalecenia

W praktyce zalecane jest stosowanie Tazer 250 SC łącznie z fungicydami z grupy triazoli (tebukonazol, epoksykonazol) w fazie liścia flagowego (na drugi zabieg w terminie T2) w dawkach: Tazer 250 SC 0,5 L/ha + „tebukonazol” 250 EW 0,5-1,0 L/ha. Aby przyspieszyć jeszcze wchłanianie i rozprowadzanie substancji aktywnych, do powyższej mieszaniny można dodać specjalistyczny adiuwant stworzony do stosowania wyłącznie z fungicydami – VELOCITY w dawce 0,25 L/ha. Służy to osiągnięciu maksymalnej ochrony fungicydowej.

Ochrona fungicydowa rzepaku

W przypadku rzepaku ozimego Tazer 250 SC doskonale chroni przed wystąpieniem takich chorób grzybowych jak: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych czy szara pleśń. Zarejestrowana dawka to 1,0 L/ha, termin stosowania od początku do końca fazy kwitnienia. W ochronie fungicydowej rzepaku zaleca się łączne stosowanie Tazer 250 SC z prochlorazem w dawkach: Tazer 250 SC 0,5 L/ha + Atak 450 EC 1,0 L/ha.  Najlepiej w terminie od początku opadania pierwszych płatków kwiatowych rzepaku. Do takiej mieszaniny może być również dodany najnowszej generacji adiuwant VELOCITY w dawce 0,25 L/ha.

Ochrona fungicydowa kukurydzy

Kukurydza – jest uprawą, gdzie zastosowanie „fungicydów” jest nowością. Dlatego rejestracja i możliwość zastosowania preparatu Tazer 250 SC jest pewną innowacją. Spektrum ochrony fungicydowej jest bardzo szerokie i obejmuje oprócz chorób liści również choroby kolb (fuzarioza czy głownia). Zabieg w dawce 1,0 L/ha należy wykonać gdy rośliny osiągną wysokość 40 – 100 cm.

Ochrona fungicydowa warzyw

Tazer 250 SC może być również stosowany w roślinach warzywnych takich jak:

  • ziemniak (przeciw alternariozie oraz rizoktoniozie),
  • szparag (przeciw rdzy, szarej pleśni oraz purpurowej plamistości pędów),
  • fasola (antraknoza),
  • kalafior i brokuł (czerń krzyżowych),
  • pomidor pod osłonami (zaraza, mączniak, alternarioza).

Bardzo wysoka skuteczność i szybkość działania oraz unikatowy efekt fizjologiczny (polegający na zwiększeniu efektywnego wykorzystania azotu przez rośliny oraz zwiększenie intensywności procesu fotosyntezy) zapewniają wzrost plonowania (m.in. wyższy MTZ) nawet przy braku porażenia chorobami oraz ograniczają procesy starzenia się roślin.

Wszystkie te czynniki dają widoczny efekt „przedłużonej zieloności” czyli zdrowotności całych roślin i wpływają bezpośrednio na wysokość i jakość uzyskanego plonu po zastosowaniu fungicydu Tazer 250 SC!

Tomasz Przybylski