Nasiona rzepaku JetSet

Odmiana populacyjna

Cechy odmiany rzepaku JetSet

  • wysoki i stabilny potencjał plonu ziarna wynikający z wysokiej masy tysiąca ziaren (MTZ)
  • szybki, intensywny rozwój jesienny
  • wysoka elastyczność pod względem doboru stanowiska – nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb
  • wysoka zdrowotność, szczególnie zgnilizna twardzikowa i cylindrosporioza
  • nie wymaga jesiennej regulacji wzrostu

Charakterystyka rolnicza odmiany JetSet

Regeneracja na wiosnę: bardzo dobra
Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Początek kwitnienia: średnio wczesny
Dojrzałość: średnio wczesna
Wysokość roślin: średnia
Odporność na wyleganie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo dobra

Porównanie plonowania odmiany JetSet do odmian wzorcowych w 2013 roku (dt/ha). Badania własne RAGT.