Nasiona rzepaku Freddy

Odmiana populacyjna

Cechy odmiany rzepaku Freddy:

  • niskie wymagania pod względem doboru stanowiska
  • odmiana „wybaczająca” błędy w uprawie
  • bardzo dobra odporność na wyleganie
  • dość dobrze toleruje okresowe niedobory wody
  • wysoki MTZ
  • wysoka zimotrwałość potwierdzona w okresie zimy 2012

Charakterystyka rolnicza odmiany Freddy

Regeneracja na wiosnę:

bardzo dobra

Wymagania glebowe:

niskie/średnie

Start roślin po zimie:

średnio wczesny

Początek kwitnienia:

średnio wczesny

Dojrzałość:

średnio wczesna

Wysokość roślin:

średnia

Odporność na wyleganie:

wysoka

Zimotrwałość:

bardzo dobra

Porównanie plonowania odmiany Freddy do odmian wzorcowych w 2013 roku, RZD „Kępa” Puławy (badania własne).