Nasiona rzepaku Basalti CS

Odmiana mieszańcowa

Cechy odmiany rzepaku Basalti CS:

  • bardzo wysoki potencjał plonowania nawet w latach o niekorzystnym układzie pogody
  • wysoka elastyczność pod względem doboru stanowiska
  • równomierne dojrzewanie
  • wysoki wigor początkowy umożliwia niewielkie opóźnienia w terminie siewu
  • bardzo dobra zdrowotność

Charakterystyka rolnicza

Regeneracja na wiosnę: bardzo dobra
Wymagania glebowe: niskie/średnie
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Początek kwitnienia: średnio późny
Dojrzałość: średnio wczesna
Wysokość roślin: średnia
Odporność na wyleganie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo dobra

Wyniki plonowania – doświadczenia rejestrowe Coboru 2011/2012