Nasiona rzepaku Baraque

Odmiana mieszańcowa

Cechy odmiany rzepaku Baraque:

  • bardzo wysoki potencjał plonu ziarna
  • wysoka tolerancja na „krótki płodozmian”
  • bardzo wysoka elastyczność pod względem doboru stanowiska
  • możliwość obniżenia normy wysiewu (do 35 nasion/m2 przy siewie standardowym i do 20-30 nasion/m2 – siew punktowy)
  • wielogenowa odporność na zgniliznę twardzikową
  • krótki i pełny okres kwitnienia
  • brak tolerancji na opóźnienie siewu
  • „kompaktowy” pokrój jesienny daje możliwość rezygnacji z zabiegu „regulatorem wzrostu”

Charakterystyka rolnicza odmiany Baraque

Regeneracja na wiosnę: bardzo dobra
Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Początek kwitnienia: średnio wczesny
Dojrzałość: średnio późna
Wysokość roślin: niska
Odporność na wyleganie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo wysoka

Porównanie plonowania odmiany Baraque do odmian wzorcowych w 2013 roku. Badania własne RAGT – średnia z 6 lokalizacji.

Porównanie plonowania odmiany Baraque do plonu odmian wzorcowych (średnia z 10 lokalizacji). Doświadczenia rozpoznawcze CCA Coboru 2014/2015.