Nasiona rzepaku Anthony

Odmiana populacyjna

Cechy odmiany rzepaku Anthony:

  •  wysoki potencjał plonu ziarna
  • dobrze toleruje niewielkie opóźnienia w terminie siewu
  • wysoka odporność na choroby – szczególnie suchą  zgniliznę kapustnych (Phoma)
  • dobrze toleruje wysokie nawożenie „gnojowicą”
  • wysoka odporność na wyleganie

Charakterystyka rolnicza odmiany Anthony

Regeneracja na wiosnę: dobra
Wymagania glebowe: niskie/średnie
Start roślin po zimie: średnio wczesny
Początek kwitnienia: średnio wczesny
Dojrzałość: średnio wczesna
Wysokość roślin: średnio wysoka
Odporność na wyleganie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo dobra

Wyniki plonowania odmiany Anthony – średnia z 5 lokalizacji, Austria 2011/2012