Nasiona rzepaku

Rzepak jest popularną rośliną uprawną na terenie Polski. A nasiona rzepaku ozimego na uprawę stanowią około 95% upraw wszystkich roślin oleistych w kraju. Uwzględniając rozmiary krajowych upraw, ważną cechą przy wyborze spośród odmian rzepaku jest zimotrwałość. Rośliny o niższej zimotrwałości lub wysiane w nieodpowiednim terminie mogą nawet nie przetrwać bardzo mroźnej zimy, która jest charakterystyczna dla klimatu Polski.

Dlatego ważne jest, żeby wybrać takie nasiona rzepaku, które dobrze poradzą sobie z mrozami występującymi w regionie. Możliwie nawet takich, dla których mrozy są czynnikiem sprzyjającym, w zależności od sposobu zagospodarowania pól uprawnych. Odmiany rzepaku ozimego zaliczają się do tych roślin, które w efekcie mrozów i wykorzystania do wzrostu wody z topniejącego śniegu, mogą wydawać wyższe plony. Często zwraca się także uwagę na różne inne czynniki, wpływające głównie na jakość i wielkość plonu. Na wierność plonowania wpływają wszak także odporność na wyleganie  i osypywanie się nasion (rośliny niższe o grubszych łodygach nie uginają się pod ciężarem łuszczyn, co znacząco ułatwia zabiegi agrotechniczne oraz obniża koszty zbioru). Niemniej ważna jest też odporność na czynniki stresowe, jak również oddziaływanie na dynamikę wzrostu roślin.

Niektóre odmiany rzepaku lepiej tolerują odchyły od optymalnych terminów siewu niż inne. Podczas wyboru warto również rozważyć ten parametr. Co więcej, niektóre jego formy dzięki swoim cechom genetycznym nie wymagają zabiegu z użyciem regulatora wzrostu (skracania). Rośliny wysiane z nasion wyselekcjonowanych odmian  cechuje ponadto podwyższona odporność na choroby szczególnie groźne dla tej uprawy  takie jak  sucha zgnilizna kapustnych, która może spowodować straty nawet jednej piątej plonu czy zgniliznę twardzikową. Niektóre typy nasion rzepaku cechuje również wysoka tolerancja na nawożenie gnojowicą.

Odmiany rzepaku w ofercie Nufarm Polska

Oferta Nufarm Polska to paleta, składająca się z nasion odmian rzepaku przystosowanych do różnych warunków glebowych, o wszystkich pożądanych cechach tej rośliny. W ofercie posiadamy zarówno nasiona form  przystosowanych do trudnych warunków glebowych, jak i te, które są bardziej wymagające (elitarne) jeśli chodzi o warunki wzrostu, jednak ich potencjał plonowania jest znacząco wyższy. Na stronach każdej z nich znajdą Państwo, oprócz karty charakterystyki rolniczej, wyniki plonowania liczone zarówno w dt/ha jak i procentowo w porównaniu do średniego plonowania za dany okres.

Anthony

Baraque

Basalti CS

Freddy

JetSet

Memphis