Nasiona kukurydzy Lopino

FAO 230-240 ziarno / kiszonka

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY LOPINO:

  • Typ mieszańca: pojedynczy (SC)
  • Typ ziarna: Fd (flint-flint-dent)
  • Liczba rzędów w kolbie: 12-14
  • Rośliny bardzo wysokie, dobrze ulistnione
  • Toleruje wczesny siew (wysoki wczesny wigor, tolerancja na niższe temperatury)
  • Wysoki potencjał plonowania zarówno ziarna, jak i suchej masy
  • Wysoka odporność na wyleganie
  • Wysoka odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza Fuzarium

Dobrze sprawdza się na słabszych kompleksach.

Plon ziarna (doświadczenia własne 2014),
porównanie do średniej plonu 6 odmian: