Nasiona kukurydzy Libretto

FAO 240 kiszonka / biogaz

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY LIBRETTO:

  • Typ mieszańca: pojedynczy (SC)
  • Typ ziarna: FD (flint-dent)
  • Mocny „stay green”
  • Kolba typu fix o małym udziale osadki
  • Bardzo wysoki udział kolb w plonie ogólnym suchej masy, co daje wysoką koncentracje energii w zakiszanej masie
  • Rośliny wysokie o bardzo szerokich liściach
  • Odporność na Fuzarium – wysoka
  • Odporność na wyleganie – wysoka

Wysoka elastyczność pod względem doboru stanowiska. Na glebach mocniejszych – wysoki potencjał plonowania, na słabszych wysoka – stabilność plonu.

Wyniki wartości kiszonkowej odmiany Libretto (AgriNir) – doświadczenia własne Sejny 2016. Wzorzec = średni wynik z 17 odmian porównawczych.