Nasiona kukurydzy Alpino

FAO 230 ziarno / 220 kiszonka

CHARAKTERYSTYKA KUKURYDZY ALPINO:

  • Typ mieszańca: pojedynczy (SC)
  • Typ ziarna: Fd (flint-flint-dent)
  • Liczba rzędów w kolbie: 12-14
  • Rośliny średnio wysokie do wysokich, dobrze ulistnione
  • Bardzo dobry wczesny wigor, wysoka tolerancja na niskie temperatury
  • Dobrze toleruje wczesny siew
  • Wysoki potencjał plonowania na ziarno oraz na kiszonkę (wysoki plon ogólny świeżej masy z ha)
  • Umiarkowany stay green
  • Wysoka do bardzo wysokiej odporność na wyleganie korzeniowe
  • Wysoka tolerancja na głownie

Wymaga stanowiska średniego do lepszego.

Plon ziarna (doświadczenia własne 2015) – porównanie do średniej plonu 9 odmian