Nasiona kukurydzy

Kukurydza należy do najważniejszych roślin uprawianych na świecie, a ze względu na niewystępowanie w niej glutenu, jej produkcja sukcesywnie wzrasta. Polski rynek kukurydzy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju i coraz większym zaangażowaniem technologii w produkcję. Na rynku występują zarówno nasiona kukurydzy odmian przeznaczonych do profesjonalnej uprawy, jak i na potrzeby przetwórstwa.

Przy wyborze odmiany kukurydzy należy pamiętać, że jest to kluczowa decyzja. Wpływa ona na rentowność produkcji kukurydzy, ale też determinuje w dużym stopniu uzyskane efekty. Jedną z ważniejszych kwestii jest przeznaczenie uprawy. Na przykład ziarna na potrzeby młynów muszą spełniać ściśle określone wymagania, odnoszące się do jakości. Oczekiwania dotyczące poszczególnych rodzajów nasion kukurydzy są wysokie, dlatego warto oprzeć się na liście odmian rekomendowanych lub własnej wiedzy popartej doświadczeniem.

Oferta nasion kukurydzy firmy Nufarm Polska

Nasiona kukurydzy oferowane przez firmę Nufarm Polska to paleta odmian do wszystkich zastosowań – zarówno na kiszonkę, na ziarno, jak i te o innych zastosowaniach. Oferta jest dostosowana do szerokiego zakresu gleb, posiadamy odmiany które doskonale radzą sobie na glebach słabych, jak i odmiany elitarne które, odznacza bardzo wysoki potencjał plonowania po zapewnieniu im optymalnych warunków uprawy.

Alpino

Nasiona kukurydzy Alpino

Aristo

nasiona kukurydzy Aristo

Gasparo

nasiona kukurydzy Gasparo

Hoxxman

nasiona kukurydzy Hoxxman

Isotto

nasiona kukurydzy Isotto

Libretto

nasiona kukurydzy Libretto

Lopino

nasiona kukurydzy Lopino

Smoothi SC

nasiona kukurydzy Smoothie CS

Starano

nasiona kukurydzy Starano

Tetraxx

nasiona kukurydzy Tetraxx

Wybór odmiany kukurydzy

Cechy genetyczne kukurydzy w największym stopniu determinują wigor, tolerancję na skrajne warunki pogodowe, odporność na wyleganie oraz – co najważniejsze, plonowanie. Nawet najlepsze środki ochrony roślin nie na wiele się zdadzą, jeśli na etapie wyboru odmiany nasion do siewu, bądź przy samym siewie popełniono błędy. Nasiona kukurydzy powinno się dobierać z uwzględnieniem stanowiska, na którym będą one obsadzone – niektóre z nich gorzej radzą sobie na glebach średnich lub słabych, inne zapewniają stabilny plon nawet na słabych stanowiskach.

Ważnym czynnikiem przy wyborze materiału siewnego powinien być również planowany termin siewu – zawsze należy sprawdzić, czy wybrany materiał może być stosowany przy siewie wczesnym bądź opóźnionym, jeśli bierze się pod uwagę takie terminy.

Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze nasion jest ich przeznaczenie – każda odmiana kukurydzy posiada inne cechy, które są pożądane przy różnych przeznaczeniach: uprawy na kiszonkę, do przeznaczenia na biogaz czy na ziarno.

Wybierając odmianę do obsadzenia stanowiska warto również przyjrzeć się odporności na często występujące choroby, nowoczesne gatunki roślin są genetycznie wysoce odporne na groźne choroby, jak głownia kukurydzy czy fuzarium. Genetyczna odporność na choroby nie tylko pozwala na ograniczenie ilości środków ochrony roślin stosowanych przy uprawie, ale przede wszystkim pozwala zapobiegać stratom powodowanym przez choroby kukurydzy.

Charakterystyka i przeznaczenie odmian kukurydzy

Na polskim rynku dominują trzy główne przeznaczenia produkcji kukurydzy. Wśród nich produkcja na: ziarno, biogaz i na kiszonkę (rozdzielenie tych typów przeznaczenia jest tu celowe). Należy spośród różnych odmian kukurydzy wybrać taką, której charakterystyki najlepiej sprawdzą się w poszczególnych typach produkcji.

Kukurydza na ziarno powinna cechować się wysoką wielkością plonowania, jak również odpowiednią do danego regionu klimatycznego wczesnością. Inną ważną cechą jest odporność na choroby, powodowane przez patogeny,  oraz na uszkodzenia mechaniczne, jak wyleganie. Stabilność w zmiennym przebiegu pogody jest dodatkową zaletą, zapewniającą wysokie plony.

Nasiona kukurydzy odmian do uprawy na kiszonkę i rośliny, które się z nich uzyskuje, powinny spełniać kryteria stricte ilościowe. Około 32% masy zbioru powinna stanowić masa sucha, kolejne co najmniej 50% – udział kolb w tej masie. Oczywiście całkowity plon suchej masy kolb, liści i łodyg także powinien leżeć w kręgu zainteresowania nabywcy. W przypadku kukurydzy na kiszonkę istotnym kryterium jest strawność, nad której powiększeniem trwają ciągłe prace. Dodatkowo, wydłużony okres zieloności liści i łodyg korzystnie wpływa na wielkość plonów, zwłaszcza w końcowym okresie wegetacji. Dlatego tak zwany efekt stay green powinien być brany pod uwagę.

Produkcja odmian kukurydzy na kiszonkę dzieli się na trzy rodzaje, a mianowicie na produkcję kiszonki:

  • wysokoenergetycznej, gdzie najistotniejsza jest duża zawartość masy suchej i jak najwyższy udział kolb;
  • standardowej, najważniejszym wskaźnikiem w jest przypadku jest ilość masy, przeznaczonej do zakiszania;
  • na biogaz, w której przypadku liczy się w głównej mierze maksymalizacja plonu biomasy.

Nasiona  odmian kukurydzy na biomasę powinny wydać rośliny, które w trakcie przetwarzania ich  wysokiego plonu biomasy w łatwy sposób zamienią się w biogaz. Ważną cechą w trakcie procesu produkcji jest szybkość zachodzenia przemiany energetycznej. Kluczowym kryterium pozostaje jednak ogólna masa. Żeby ją uzyskać należy wydłużyć okres rozwoju wegetatywnego do maksymalnych możliwych wartości. Uzyskane w ten sposób grubsze łodygi i większa liczba liści pozwalają na optymalizację ilości biomasy.