Dodano:

Bezpieczna desykacja rzepaku z użyciem Klinik

Desykacja rzepaku na plantacjach staje się coraz bardziej popularna. Dawniej najczęstszą przyczyną była potrzeba zniszczenia zachwaszczenia wtórnego przytulią lub rumianami, jednak w miarę rozwoju lepszych metod zwalczania chwastów problem taki występuje już rzadziej.

Desykacja rzepaku – zmieniające się przyczyny

Obecnie dużo ważniejsze staje się wyrównanie dojrzewania łanu, lepsze rozplanowanie żniw w dużych gospodarstwach i szybsze zebranie rzepaku z pola. Ostatnio dochodzi również problem opóźnienia dojrzewania rzepaku spowodowany chłodami i deszczową pogodą. Rośliny (zwłaszcza silnie nawożone azotem) dojrzewają wówczas bardzo nierównomiernie. Ich rozwój przedłuża się. Obserwujemy nawet zjawisko tzw. „odmładzania” rzepaku, czyli wybijania nowych pędów z łodygi, gdy pędy główne kończą rozwój i dojrzewają. Może dochodzić nawet do powtórnego kwitnienia części roślin. Coraz szersze stosowanie fungicydów do ochrony rzepaku również wpływa na przedłużenie jego wegetacji. Czynniki te powodują, że nawet w momencie osiągnięcia gotowości do zbioru przez łan rzepaku, łodygi nie zasychają. Utrudnia to zbiór rzepaku. Praca kombajnu zostaje znacznie spowolniona, co w oczywisty sposób wpływa na jego wydajność i zwiększa koszt koszenia. Obecność dużej masy zielonych łodyg i pędów w łanie zwiększa wilgotność ziarna. Z pomocą przychodzi tu desykacja rzepaku. Zastosowanie glifosatu 2-3 tygodnie przed zbiorem pozwala na zasuszenie roślin, pozwalając na ukończenie dojrzewania łuszczyn.

Klinik przychodzi z pomocą

Firma F&N Agro Polska poleca do desykacji rzepaku preparaty KLINIK 360 SL lub nowo zarejestrowany KLINIK DUO 360 SL w mieszance zbiornikowej z preparatem SPODNAM 555 SC. W wypadku stosowania takiej mieszanki, do standartowej dawki Klinika 3,0 l/ha wystarcza dodać połowę dawki SPODNAM, czyli tylko 0,6 l/ha.

SPODNAM wytwarza wodoodporną błonkę na powierzchni łuszczyn hamującą ich pękanie, przez co redukuje osypywanie ziarna. Jego dodatek do zabiegu znacznie poprawia efekty desykacji, a sam zabieg staje się bezpieczniejszy. Nie ma groźby gwałtownego osypania się w razie deszczu. Innym bardzo korzystnym efektem jest zabezpieczenie glifosatu przed zmyciem tuż po zabiegu. Jak wiadomo, glifosat potrzebuje 6 godzin na całkowite wniknięcie do roślin. Deszcz padający w tym okresie może bardzo zmniejszyć efektywność desykacji i zwalczania chwastów. Jak wykazały doświadczenia prowadzone w Anglii, wodoodporna błonka powstająca w ciągu 30 minut po zabiegu zabezpiecza glifosat przed opadem do czasu wchłonięcia. Nasza praktyka potwierdza te obserwacje. Należy też wspomnieć, że rzepak zabezpieczony SPODNAMEM szybciej obsycha po deszczach, a nasiona nie nabierają ponownie wilgoci. Łatwiejsze staje się rozłożenie żniw na dużych areałach. KLINIK DUO + SPODNAM to optymalny sposób desykowania rzepaku.

Bez obaw o wjazd w łan

Wielu plantatorów ma obawy przed wjazdem w łan. Proste przystosowanie sprzętu poprzez osłonięcie wystających elementów podwozia ciągnika i opryskiwacza umożliwia wjazd ciągnika w łan rzepaku. Możliwe jest wykonanie lub nabycie odpowiednich osłon metalowych i rozgarniaczy łanów, jednak najłatwiejszym rozwiązaniem jest użycie do tego celu podwiązanej pod ciągnik plandeki. Korzystne jest też zdjęcie błotników, które mogą wyrywać zaczepione rośliny. Wjazd w pole jest ułatwiony, gdy rośliny były skracane przy pomocy regulatorów wzrostu (CCC) lub niektórych fungicydów, lub też pozostawione są ścieżki przejazdowe. Straty powodowane przez koła są niewielkie, zwłaszcza że zabieg najczęściej wykonujemy, gdy rośliny są jeszcze elastyczne i dopiero zaczynają żółknąć. Straty spowodowane osypywaniem mogą natomiast sięgnąć 10-15% plonu.

Doświadczenia wdrożeniowe

Firma F&N Agro zainicjowała w sezonie 2004 kilka doświadczeń wdrożeniowych, mających na celu ocenę ekonomicznej efektywności zabiegu desykacji wykonywanego mieszanką Klinik + Spodnam. I tak np. w Akademi Rolniczo-Technicznej w Olsztynie stwierdzono, że plon ziarna zebrany z pola poddanego takiemu zabiegowi był o 26% wyższy, a jego wilgotność dużo niższa, co uwzględniając koszt zabiegu dało dodatkowo ponad 500 zł zysku z hektara. W doświadczeniach prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce, zabieg uwzględniając przyrost plonu (16%) i jego mniejszą wilgotność (o 2%) dał dodatkowo blisko 300 zł zysku z hektara. Osiągnięte wyniki potwierdzają wielką przydatność zabiegu KLINIK DUO/KLINIK + SPODNAM. Już 1 q ocalonego przed osypaniem rzepaku zwraca koszt zabiegu, a pozostała nadwyżka oraz oszczędności na koszeniu isuszeniu są dodatkowym zyskiem rolnika. Zebranie 1 ha rzepaku to koszt co najmniej 200 zł, a więc 25% wydłużenie czasu istotnie zwiększa nakłady.

Rolnik Dzierżawca

Klinik Duo – bezpieczna desykacja