Dodano:

Kileo 400 SL – „Totalne tornado na chwasty ”, nowoczesny herbicyd firmy F&N Agro

Kileo 400 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu nieselektywnym (totalnym) do stosowania na ścierniskach i w uprawach sadowniczych.
Herbicyd ten jest połączeniem 2 znanych substancji aktywnych: glifosatu i 2,4 D, ale w innowacyjnej formie zapewniającej maksymalne wykorzystanie synergizmu działania obu substancji bez negatywnego wpływu jednej substancji na drugą. W skład produktu dodatkowo wchodzi nowej generacji adiuwant, który „wyciska” znacznie większą moc z obu substancji aktywnych.


Glifosat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. 2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty działania w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zalety preparatu Kileo 400 SL w stosunku do samego glifosatu użytego solo (np. w formulacji 450 SL) w tych samych dawkach substancji aktywnej na hektar:

  • szybsze działanie i zdecydowanie wyższa skuteczność zwalczania perzu właściwego
  • zdecydowanie wyższa skuteczność zwalczania trudnych chwastów wieloletnich lub odpornych na glifosat, takich jak skrzyp polny, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie czy powój polny
  • zdecydowanie szybsza skuteczność zwalczania samosiewów rzepaku i samosiewów zbóż.

Spektakularne są również wyniki doświadczeń porównawczych działania Kileo 400 SL z kombinacją (mieszaniną zbiornikową) preparatów o tej samej zawartości substancji, które dowodzą jakości i innowacyjności nowej formulacji oferowanego produktu.

Herbicyd nadaje się do użycia w systemach o uproszczonej uprawie gleby, oraz gdy zależy nam na szybkim zniszczeniu roślinności, szczególnie 2-liściennej.

W zabiegach ścierniskowych pełna dawka preparatu to 5,0 l/ha, jednakże w zależności od poziomu zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej (wielkości) i występujących gatunków chwastów dawkę można zredukować nawet do 3,0 l/ha.

W sadownictwie herbicyd Kileo 400 SL polecany jest do utrzymanie pasów herbicydowych pod koronami drzew (2-3 zabiegi w sezonie). Zalecane dawki:

A) 4,0-4,5 l/ha na małe chwasty (ok. 5-10 cm wys.)

Dawka na hektar powierzchni opryskiwanej czyli na ok. 2 ha sadu, która odpowiada powszechnie stosowanej mieszance:

3,0 L/ha glifosatu 360 SL + 2,5 l/ha MCPA w formulacji 300 SL

B) 5,0-6,0 L/ha na duże chwasty (>15 cm), lub przy przewadze chwastów uciążliwych i trudnych do zwalczania, jak: skrzypy, wierzbownica, mniszek, ostrożeń, przymiotno.

Niska zawartość glifosatu w preparacie Kileo 400 SL (240 g w 1 L preparatu), a jednocześnie wysoka skuteczność, również na chwasty 2-liścienne odporne na tę substancję, prowadzi do redukcji zużycia tej glifosatu i stawia preparat Kileo 400 SL w elitarnej grupie Nowoczesnych Herbicydów w świetle obecnych wymagań pod kątem Integrowanej Ochrony Roślin.

Grzegorz Wieszołek
Dział Doświadczeń, F&N Agro Polska