Dodano: 1/03/18

Pleśń śniegowa w oziminach

Pierwsze przymrozki są dla roślin sygnałem do przejścia w zimowy spoczynek. Zbyt niskie temperatury potrafią jednak uszkodzić rośliny. Pozornie ratunkiem jest gruba okrywa śnieżna, która izoluje uprawy przed wymrożeniem. Jednak zbyt długa jej obecność niesie za sobą ryzyko porażenia ozimin przez pleśń śniegową. Czym jest pleśń śniegowa i jak jej zapobiegać?
Więcej

Dodano: 26/02/18

Regulatory wzrostu w zbożach jarych

Regulatory wzrostu są coraz chętniej używane przez rolników. Podstawowym zadaniem stosowania regulatorów wzrostu jest przeciwdziałanie wyleganiu zbóż. Ważne jest też prawidłowe prowadzenie łanu, tak aby uzyskać maksymalny plon. Obie te korzyści można łatwo osiągnąć, wykonując odpowiednie zabiegi.

Więcej

Dodano: 16/02/18

Alternarioza i zaraza ziemniaka

Uprawy ziemniaków często atakowane są przez szkodniki, choroby bakteryjne, wirusowe i grzybowe. Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami na plantacjach ziemniaków są zaraza ziemniaka i alternarioza. Niszczą one nie tylko powierzchnię asymilacyjną blaszki liściowej, lecz porażają również bulwy, co powoduje obniżenie ich plonu oraz jakości. Więcej

Dodano: 18/12/17

Przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis) – superchwast

Otaczający nas świat roślin fascynuje wielu naukowców i zaskakuje swą mądrością życiową. Poszczególne gatunki roślin, jak również poszczególne rośliny są w nieustającym pędzie aby zapewnić swojemu potomstwu dobry byt. Ta pobudka jak bardzo bliska jest nam, ludziom. Jedne z nich tę rywalizację przegrywają a inne wygrywają, zdobywając coraz to nowe tereny, opanowując nowe siedliska.

Więcej

Dodano: 31/10/17

Sucha zgnilizna w rzepaku

Tegoroczna jesień zdecydowanie sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych. Długotrwałe opady uniemożliwiały wyschnięcie powierzchni roślin, co ułatwiało infekcję i rozwój patogenów takich jak sucha zgnilizna kapustnych.

Więcej

Dodano: 30/10/17

Chwasty w ziemniakach

Na plantacjach ziemniaka możemy spotkać wiele gatunków chwastów. Na stopień zachwaszczenia oraz ich skład gatunkowy wpływają głównie czynniki klimatyczne i glebowe, jak również intensywność wykonywanych zabiegów uprawowych na plantacji.

Więcej

Dodano: 15/09/17

Chwasty w zbożach

Możliwość wystąpienia chwastów w uprawach zbożowych zależy od panujących w danym siedlisku warunków środowiskowych, do których rośliny przystosowują swój rozwój. Dzięki temu poszczególne gatunki występują na polach z różną intensywnością. Jednak ich obecność zawsze prowadzi do obniżenia wielkości oraz jakości plonu.

Więcej