Dodano:

Butoxone M 400 SL – preparat niesłusznie zapomniany

Regulatory wzrostu, zwłaszcza z grupy fenoksykwasów należą do jednych z najbardziej popularnych, chwastobójczych substancji aktywnych. Nie ma rolników, którzy nie stosowali 2,4-D, MCPA, 2,4-DP bardziej znanego jako dichloroprop czy MCPP znanego pod zwyczajową nazwą mekoprop. Wśród tych “kodowych” nazw z pewnością trochę trudności sprawi rozszyfrowanie i zaszeregowanie skrótu MCPB. To nic innego jak kolejny w szeregu po kwasie octowym (2,4-D, MCPA), propionowym (2,4-D, MCPP) kwas masłowy zwany także butanowym (MCPB).


To bardzo ciekawa substancja aktywna. W roślinie aktywność chwastobójcza związku ujawnia się po przemianie MCPB w MCPA. Liczne gatunki roślin uprawnych oraz chwastów nie metabolizują tego związku do MCPA. Tym zjawiskiem tłumaczy się selektywność MCPB w stosunku do bobiku, esparcety, grochu, koniczyny białej i czerwonej, lnu, marchwi i częściowo ziemniaków. Oba związki są całkowicie selektywne w stosunku do zbóż i traw.

MCPB to substancja mało spopularyzowana, mimo, że przez krajowy rynek stosunkowo często się przewijała. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku była badana jako Tropotox, w kolejnej dekadzie jako Sys 67 MB oraz pod koniec wieku jako Afran 400 SL. Obecnie tradycje tej substancji podtrzymuje Butoxone M 400 SL. Preparat ten zarejestrowany jest od ponad 10 lat. Zgodnie z zaleceniami można go stosować w fazie początku wąsów czepnych w dawce 3 l/ha w grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu pastewnym (peluszka) na suche nasiona oraz zielonkę. Szkoda, że rejestracja nie jest poszerzona o groch na zielony strąk, co jest możliwe, ponieważ okres karencji wynosi zaledwie 14dni. Ponadto Butoxone M 400 SL można stosować w tej samej dawce w bobiku, który wytworzył 2 do 3 liści właściwych.

Możliwości wykorzystania znajdującego się na rynku Butoxone M 400 SL są zdecydowanie większe. Poza oficjalną rejestracją oraz możliwościami zastosowania w już wymienionych odpornych roślinach uprawnych na MCPB, największym niedopatrzeniem jest brak wykorzystania tego preparatu w zbożach. Oprócz odchwaszczania zbóż w siewie czystym zarówno jarych jak i ozimych, można by wypełnić lukę, jaką stanowi w krajowej ochronie skuteczne zabezpieczenie przed chwastami mieszanek zbożowo-strączkowych. Z gwarancją selektywności MCPB można stosować w mieszankach zbóż z koniczyna czerwoną, a także z grochem siewnym i pastewnym lub rzadziej wykorzystywanym jako komponent bobikiem. Zalecany do zwalczania chwastów na trwałych użytkach zielonych, z pewnością sprawdziłby się także w zwalczaniu chwastów na plantacjach trawach nasiennych, które są podstawowymi roślinami łąk i pastwisk.

Pod względem efektu chwastobójczego można spodziewać się wysokiej skuteczności w stosunku do dwuliściennych chwastów jedno- i wieloletnich. Do pierwszych można przede wszystkim zaliczyć: bielun dziędzierzawą, bodziszka drobnego, chabra bławatka, dymnice pospolitą, fiołka polnego (do 2liści właściwych), gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą (bardzo młodą), komosę białą, łobodę rozłożystą, mak polny, mlecz polny, rdest plamisty i powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i wyki. Ciągle wzrasta popularność rzepaku, stąd coraz większa liczba samosiewów tej rośliny w różnych uprawach polowych. Butoxone M 400 SL skutecznie zwalcza ten gatunek. Spośród chwastów wieloletnich największą wrażliwość wykazuje jaskier rozłogowy, ostrożen polny (kilkuletnie rośliny), również hamowany jest rozwój bylic i przymiotna kanadyjskiego. Wysoki efekt chwastobójczy można uzyskać po zabiegu wykonanym na rośliny suche w temperaturze nie niższej niż 8°C. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie siewek, ale także eliminuje konkurencję chwastów posiadających 6 liści właściwych.

Preparat jest w miarę bezpieczny dla środowiska. Nie truje pszczół. Jego substancja aktywna będąca związkiem chemicznym pochodzącym z grupy fenoksykwasów jest klasyfikowana jako syntetyczna auksyna. Tego typu substancje chemiczne są przez rośliny traktowane jako związki naturalne, stąd chwasty po zabiegu “nie bronią” się przed ich fitotoksycznym działaniem. Oznacza to, że coraz częściej występujące, niekorzystne zjawisko uodparniania się chwastów, w przypadku stosowania MCPB można praktycznie całkowicie wyeliminować. Preparat Butoxone M 400 SL jest preparatem nalistnym, do roślin wnika co najmniej w 95% przez zielone części. W glebie praktycznie jest nieaktywny, co eliminuje jego działanie następcze. W sytuacji konieczności zaorania plantacji, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Póki co należy Butoxone M 400 SL wykorzystać zgodnie z rejestracją i cierpliwie czekać na jej poszerzenie. Byłoby to bardzo przydatne np. dla rolników uprawiających trawy paszowe na gruntach ornych. Prostym sposobem na otrzymanie wyższej dopłaty jest zastosowanie domieszki roślin motylkowych. Taką plantacje można idealnie odchwaścić środkiem Butoxone M 400 SL.

Inż. Adam Paradowski, IOR Poznan.