Artykuły

Chwasty dwuliścienne w zbożach jarych – jak je zwalczyć?

Chwasty w zbożach jarych

Krajobraz pól porośniętych makami czy chabrami przyciąga przyrodników czy artystów. Zdecydowanie nie jest jednak ciekawy dla rolników, którym chwasty zmniejszają i zanieczyszczają plony.

więcej »

Alternarioza i zaraza ziemniaka

zaraza ziemniaka

Uprawy ziemniaków często atakowane są przez szkodniki, choroby bakteryjne, wirusowe i grzybowe. Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami na plantacjach ziemniaków są zaraza ziemniaka i alternarioza. Niszczą one nie tylko powierzchnię asymilacyjną blaszki liściowej, lecz porażają również bulwy, co powoduje obniżenie ich plonu oraz jakości.

więcej »

Chwasty w ziemniakach

oprysk na chwasty w ziemniakach

Na plantacjach ziemniaka możemy spotkać wiele gatunków chwastów. Na stopień zachwaszczenia oraz ich skład gatunkowy wpływają głównie czynniki klimatyczne i glebowe, jak również intensywność wykonywanych zabiegów uprawowych na plantacji.

więcej »

Chwasty w zbożach

chwasty w zbożach

Możliwość wystąpienia chwastów w uprawach zbożowych zależy od panujących w danym siedlisku warunków środowiskowych, do których rośliny przystosowują swój rozwój. Dzięki temu poszczególne gatunki występują na polach z różną intensywnością. Jednak ich obecność zawsze prowadzi do obniżenia wielkości oraz jakości plonu.

więcej »

WUXAL GRANO – najnowsze rozwiązanie do poprawy jakości plonu pszenicy

Rezultaty stosowania Wuxal Grano

Nawożenie dolistne zbóż stanowi formę dokarmiana, umożliwiającą uzupełnienie deficytowych, a zarazem niezbędnych składników. Praktyka nawożenia dolistnego obejmuje dostarczenie roślinom zarówno makro- jak i mikroskładników, w przypadku wystąpienia ich niedoborów oraz utrudnionego pobierania. Ma to bezpośrednie znaczenie we wzroście wydajności plonowania oraz wartości technologicznej uzyskanych plonów. Dlatego też uzyskanie odpowiedniej jakości plonu stanowi obecnie bardzo ważne zagadnienie dla producentów. […]

więcej »

Szara pleśń truskawki i ochrona przed chorobami grzybowymi

ochrona truskawek przed szarą pleśnią

Truskawka jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin jagodowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej walory jakościowe; smak i aromat oraz wysoka wartość odżywcza i dietetyczna przyczyniły się do wzrostu zainteresowania konsumentów tymi delikatesowymi owocami, a w związku z tym wzrostem powierzchni uprawy tego gatunku. Pojawiają się w jej trakcie różne zagrożenia, m.in. szara […]

więcej »

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach i warzywach

zwalczanie chwastów dwuliściennych

W ubiegłym sezonie w sprzedaży pojawił się nowy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Zawarte w nim substancje czynne należą do tzw. syntetycznych auksyn. Ta grupa herbicydów jest od wielu lat rozwijana i unowocześniana przez koncern chemiczny Nufarm.

więcej »

Ochrona fungicydowa upraw

ochrona fungicydowa

Tazer 250 SC jest wysokiej jakości preparatem grzybobójczym działającym wgłębnie i systemicznie. Przeznaczony jest do stosowania zarówno w roślinach rolniczych, jak i warzywnych. Preparat oparty jest na Azosksytrobinie – substancji aktywnej należącej do grupy strobiluryn. Ich działanie polega na zakłócaniu procesów energetycznych poprzez zaburzenie transportu elektronów na poziomie mitochondrialnym.

więcej »

Kileo 400 SL – „Totalne tornado na chwasty ”, nowoczesny herbicyd firmy F&N Agro

Łan zbóż

Kileo 400 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu nieselektywnym (totalnym) do stosowania na ścierniskach i w uprawach sadowniczych. Herbicyd ten jest połączeniem 2 znanych substancji aktywnych: glifosatu i 2,4 D, ale w innowacyjnej formie zapewniającej maksymalne wykorzystanie synergizmu działania obu substancji bez negatywnego wpływu jednej substancji na drugą. W skład produktu dodatkowo wchodzi nowej generacji adiuwant, który „wyciska” znacznie większą moc […]

więcej »

WUXAL – niemieckie zawiesiny specjalistą w nawożeniu mikroelementowym!!!

Zastosowanie nawozów Wuxal

Gwarancja wysokiej jakości oraz skuteczność niemieckich nawozów, sprawia że firma F&N Agro Polska Sp. z.o.o. poprzez dystrybucję produktów serii Wuxal ma na względzie na pierwszym miejscu zadowolenie klientów z efektów ich działania, którego najważniejszy wyznacznik stanowi wzrost wydajności zbieranych plonów. Wyjątkowe znaczenie oraz uznaniem rolników przez ostatnie sezony zyskały nawozy Wuxal o formulacji zawiesinowej. Stanowią one unikatowy […]

więcej »

WUXAL – uznana marka nawozów, sprawdzone efekty działania!!!

Wuxal-logotyp

Nawożenie dolistne zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych stanowi formę dokarmiana umożliwiającą uzupełnienie deficytowych a zarazem niezbędnych składników. Praktyka nawożenia dolistnego obejmuje dostarczenie roślinom zarówno makro a zwłaszcza mikro składników w przypadku wystąpienia ich niedoborów jak również utrudnionego pobierania. Równocześnie ma ona szczególne znaczenie we wzroście wydajności plonowania oraz wartości technologicznej uzyskanych plonów, co ma uzasadnienie w wielu doniesieniach […]

więcej »

Nowe, alternatywne rozwiązanie problemów z chwastami

Łan zbóż

W tym sezonie poletka doświadczalne F&N Agro w Kopienicy (woj. śląskie) odwiedziło wiele grup rolników i sprzedawców środków ochrony roślin. Z zaciekawieniem wszyscy oglądali jak wypadają różne kombinacje herbicydowe w naturalnie i bardzo silnie zachwaszczonym stanowisku, będącym swego rodzaju poligonem dla wielu rozwiązań.

więcej »

Butoxone M 400 SL – preparat niesłusznie zapomniany

Regulatory wzrostu, zwłaszcza z grupy fenoksykwasów należą do jednych z najbardziej popularnych, chwastobójczych substancji aktywnych. Nie ma rolników, którzy nie stosowali 2,4-D, MCPA, 2,4-DP bardziej znanego jako dichloroprop czy MCPP znanego pod zwyczajową nazwą mekoprop. Wśród tych “kodowych” nazw z pewnością trochę trudności sprawi rozszyfrowanie i zaszeregowanie skrótu MCPB. To nic innego jak kolejny w szeregu po kwasie […]

więcej »

Profesjonalne dokarmianie dolistne zbóż

W ciągu ostatnich kilku lat dokarmianie dolistne zbóż, ale także upraw rzepaku, kukurydzy, okopowych i innych gatunków roślin stało się nieodzownym narzędziem stosowanym przez wielu rolników. 

więcej »

Nuprid Max 222 FS — nowa zaprawa dla zbóż

Choroby wirusowe zbóż odgrywają coraz większe znaczenia. Stanowią ważny czynnik ograniczający plonowanie intensywnych upraw zbóż, szczególnie upraw pszenicy i jęczmienia ozimego. Wpływa na to korzystny dla rozwoju mszyc przebieg pogody w trakcie jesiennej wegetacji zbóż. Można temu zapobiec podstawowymi krokami, takimi jak zaprawa do zboża.

więcej »

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach od 2009 roku wydaje się coraz łatwiejsze. Wszystko za sprawą pojawienia się w sprzedaży nowego herbicydu zbożowego. Według naszych przybliżonych ocen, preparat został zastosowany na około 30 tys. hektarów, a więc można obecnie szerzej ocenić wyniki pierwszego sezonu stosowania.

więcej »

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Wycofanie atrazyny spowodowało duże zmiany jeśli chodzi o zwalczanie chwastów w kukurydzy. Z braku wycofanej substancji wielu użytkowników próbowało różnych nowych kombinacji środków. Nie wszystkie dobrze się sprawdzały.

więcej »

Spodnam DC zwiększy plony rzepaku!

Ważną przyczyną zbierania niskich plonów rzepaku w Polsce jest osypywanie się ziarna z przedwcześnie pękających łuszczyn. Wynika to między innymi z rozłożonego w czasie dojrzewania tej rośliny. Ponieważ kwitnienie trwa blisko trzy tygodnie, zróżnicowanie dojrzewania może być bardzo duże.

więcej »

Klinik Duo – bezpieczna desykacja

Desykowanie plantacji rzepaku staje się coraz bardziej popularne. Dawniej najczęstszą przyczyną była potrzeba zniszczenia zachwaszczenia wtórnego przytulią lub rumianami, jednak w miarę rozwoju lepszych metod zwalczania chwastów problem taki występuje już dużo rzadziej. Obecnie dużo ważniejsze staje się wyrównanie dojrzewania łanu, lepsze rozplanowanie żniw w dużych gospodarstwach i szybsze zebranie rzepaku z pola. Ostatnio dochodzi również problem opóźnienia dojrzewania […]

więcej »

Szkody w uprawach – jak im zapobiec?

W Polsce zabiegi regulatorami wzrostu w zbożach powszechnie określa się jako „skracanie słomy” lub zapobieganie wyleganiu, a same środki jako antywylegacze. Odzwierciedla to jednak tylko jeden element z ich złożonego oddziaływania na zboża. Czy mogą one też pomóc ograniczać szkody w uprawach?

więcej »

Bezpieczna desykacja rzepaku z użyciem Klinik

Desykacja rzepaku na plantacjach staje się coraz bardziej popularna. Dawniej najczęstszą przyczyną była potrzeba zniszczenia zachwaszczenia wtórnego przytulią lub rumianami, jednak w miarę rozwoju lepszych metod zwalczania chwastów problem taki występuje już rzadziej.

więcej »